odgovornost.ba | We Create Values For All Your Stakeholders.

Dobrodošli na stranicu odgovornost.ba

Odgovornost.ba je inicijativa koju su pokrenuli Centar za društvenu odgovornost CSRPLUS, Konsultantska Agencija CSRPLUS i Centar za promociju civilnog društva (CPCD). Partner inicijative je lokalna mreža Globalnog Sporazuma BiH (GCLN).

Cilj inicijative je promocija i razvoj društvene odgovornosti u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na društvenu odgovornost preduzeća (DOP) – Corporate Social Responsibility (CSR).

"Sve veći broj poslovnih lidera shvata da su dugoročne poslovne vrijednosti zasnovane na kapacitetima poslovnog sektora da odgovori na nove društvene potrebe i očekivanja. Lokalne zajednice žele znati da preduzeća ulažu u razvoj istih i minimiziraju loše uticaje svojih aktivnosti. Investitori su u potrazi za preduzećima koja razumiju i upravljaju rizicima. Potrošači često traže proizvode i usluge preduzeća za koja vjeruju da "čine pravu stvar" u kontekstu ljudskih prava i zaštite životne sredine. Mediji objavljuju primjere najboljih – ili najgorih – poslovnih praksi. Uposlenici rade za preduzeća čije vrijednosti cijene i djele" (UNDP Studija o Društvenoj Odgovornosti Preduzeća, GCLN, 2008.)

 

Mi kreiramo vrijednost za sve Vaše interesne skupine i dioničare!

Zadnje vijesti

Sve vijesti

 • Predstavljanje najboljih bh. korporativnih praksi društveno odgovornog poslovanja na globalnom forumu

  Predstavljanje najboljih bh. korporativnih praksi društveno odgovornog poslovanja na globalnom forumu

  Četvrtak, 14.06.2012. u 09:06

  Bosna i Hercegovina će po prvi put predstaviti svoje prakse društveno odgovornog poslovanja na konferenciji "Rio+20", koja se od 20. – 22. juna održava u Rio De Janeiru, na kojoj će prisustvovati više od 130 šefova država i delegacija, preko hiljadu parlamentaraca, gradonačelnika, predstavnika lokalnih samouprava, predstavnika UN, kao i predstavnici civilnog društva iz cijelog svijeta. Očekuje se da će konferencija okupiti ... više

 • Evropska Komisija predstavlja novu CSR definiciju

  Evropska Komisija predstavlja novu CSR definiciju

  Četvrtak, 15.12.2011. u 12:54

  Komisija predstavlja novu definiciju društvene odgovornosti preduzeća kao "odgovornost preduzeća za njihov uticaj na društvo". Preduslov za ostvarenje te odgovornosti je poštovanje zakonskih propisa i kolektivnih ugovora između socijalnih partnera. Da bi postale potpuno društveno odgovorne, kompanije (u bliskoj saradnji sa svojim interesnim stranama) moraju imati proces koji integriše ljudska prava, socijalna, ekološka, etička i potrošačka pitanja u njihovo poslovanje i temeljnu strategiju, sa sljedećim ... više

 • JAVNI KONKURS ZA PROJEKAT ŽIVI SVIJET KAMENOLOMA

  JAVNI KONKURS ZA PROJEKAT ŽIVI SVIJET KAMENOLOMA

  Četvrtak, 15.12.2011. u 12:39

  U cilju prikupljanja novih ideja za zaštitu i promociju biloške raznovrsnosti na svojim kamenolomima, HeidelbergCement grupacija je objavila međunarodni konkurs u istraživačkom radu pod nazivom "Živi svijet kamenoloma". Tvornica cementa Kakanj, kao članica HeidelbergCement grupacije, također učestvuje u ovom projektu sa svojim kamenolomom "Ribnica". Lokacije kamenoloma bogate su mnogostrukim pejzažima i jedinstvenim staništima koja često postaju posljednje utočište za mnoge rijetke životinjske i biljne vrste. ... više

Partneri

Učlanite se u lokalnu mrežu Globalnog Sporazuma

Lokalna mreža Globalnog sporazuma će predstavljati vodeću platformu za razvoj društvene odgovornosti u BiH, kao i za postavljanje strateških smjernica i javnih politika. Članice će kroz aktivno učešče jačati svoje kapacitete i kreirati primjere dobrih praksi u BiH! Dovoljno je da ... više